(I)

TEAM BUILDING

Identifica competències bàsiques personals i activitats concretes en capacitació i formació d’equips.