(VI)

INNOVATION MANAGEMENT

Defineix en què consisteix una proposta de valor.  Activitats de recerca per analitzar i entendre la problemàtica que aborda un producte/servei. Entén i visualitza la planificació global d’un projecte d’innovació i defineix les tasques prioritàries i els recursos necessaris.