(VII)

IDEACIÓ

Descobreix les fases en què s’exploren les idees de manera divergent per anar a propostes més concretes, i acabar així definint una proposta de valor.