(--)

DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL

Desenvolupa capacitats necessàries per enfrontar-se al món laboral.