Elisabeth Domingo

En els darrers vuit anys ha treballat i ajudat les organitzacions a seleccionar, desenvolupar i acompanyar els seus treballadors: una experiència que l’ha portat a crear noves idees i projectes, gràcies al seu background com a economista durant més de deu anys i a l’àmplia formació adquirida en psicologia organitzacional.

LinkedIn